Trykktesting \ Lekkasjesøk

Gascom tilbyr utføring av trykktester \ droptester med elektronisk logging med kalibrert testutstyr.
Gascom kan også utføre lekkasjesøk på anlegg med helium som testgass og heliumsniffer for å detektere lekkasjer.

Eksempel på dokumentasjon etter testing.