Kjemikalier

Orbitalsveist tubing sikrer få lekkasjepunkter og en hurtig montasje.
Tubing kan i veldig mange tilfeller erstatte tidkrevende montasjer med piping i forskjellige industrier.

Her har Gascom montert et anlegg for pumping av kjemikalier fra fat og inn til tappe punkt i avtrekksskap.