FOKUS PÅ SIKKERHET VEDRØRENDE BRUK AV PROPAN I CAMPINGVOGN, BÅT OG HYTTE

Etter flere uhell og hendelser med fatale utfall, må det fokuseres mer på sikkerhet når det gjelder bruk av propan til oppvarming og matlaging i campingvogn, båt og hytter.

Et stort antall gassanlegg er sannsynligvis i en forfatning som tilsier at det kan være farlig å bruke disse. Det kan være gummislanger som er morkne, slangeklemmer som er løse, defekte regulatorer eller lekkasje i rørsystem.

Gascom ønsker å være en part som vil heve denne standarden, og gjøre det sikrere for brukere av campingvogn, båt eller hytte.

Gascom vil tilby brukere av propananlegg årlig kontroll, som innbefatter lekkasjetest, kontroll av regulator, funksjonstest og bytte av propanslange. Kontrollen blir dokumentert med arbeidsrapport og testrapport.

Gascom kan i tillegg tilby gassalarmer, røykvarslere, lekkasjeindikator og regulatorer.

Dere må gjerne formidle dette skrivet til naboer på campingplassen, eller båteiere og hytte-eiere.

Tenk sikkerhet for Dere og naboene Deres !!

Gascom er et landsdekkende firma, så ta KONTAKT med en av avdelingene for kontroll på Deres propananlegg.