Medisinske anlegg

Gascom er sertifisert for service/montasje av medisinske anlegg.

Gascom har levert og montert "Norges Største" stabilisatorer for medisinsk luft på Oslo Universitetssykehus HF Ullevål. Stabilisatorene har en maks kapasitet på 600 nm3/h på begge regulatorene, men ved normal drift har de en kapasitet på 300 nm3/h.

Prinsipet for stabilisatorene er å regulere trykket på medisinske gasser fra mellomtrykk til driftstrykk. I henhold til prinsippet om første feiltilfelle* inneholder enheten to driftskretser som er uavhengig av hverandre.

Den ene er beregnet på normal drift og den andre som reserve ved for eksempel service og ettersyn. Dette gjør det mulig å skifte regulatorer og sikkerhetsventiler under drift. Driftstrykket overvåkes av en trykkgiver som viser driftstrykkets status. Enhetene er utstyrt med sikkerhetsventiler for driftstrykket, en for hver krets. Disse er utstyrt med felles tømmingsrør. Gassuttakene brukes som målepunkt.

*Første feiltilfelle: En situasjon der en del som skal besytte utstyr mot en sikkerhetsrisiko er defekt, eller når ytre unormale omstendigeter foreligger.

Stabilisatorene er produsert av QMT-Tech AB i Sverige.