Offshore

Gascom har personell med sikkerhetskurs som utfører arbeid offshore.

Vi utfører alle våre tjenester offshore.