Montasje, HiB

Gascom er innstillt som leverandør av gassanlegg til HiB Bioblokk og HiB Ilab.

Gascom har tidligere levert gassanlegg trinn 1 og 2 i Bioblokk.

Anlegget skal levere Trykkluft, Oksygen, Karbondioksid og Metan.