Statusrapport

Gascom kan kontrollere gassanlegg og utarbeide statusrapporter med forslag til utbedringer.
Gascom tilbyr også utbedring av evt. mangler og defekter anlegget måtte ha.