Montasje

Gascom AS er spesialister på montasjeprosjekter. Våre serviceingeniører har lang erfaring og kunnskaper om gassens egenskaper,
distribusjonssystemer for gass, sikkerhetsregler osv. Vi kan tilby dere distribusjonssystemer for spesialgass, prosess, medisinsk, næringsmiddel, vannbehandling og mekaniske anlegg.

Når dere benytter Gascom til et av deres montasjeprosjekter kan dere være sikre på at anlegget oppfyller både produksjonskravene og myndighetskravene som gjelder. Det gir et sikkert arbeidsmiljø.

Våre serviceingeniører har lang erfaring og bred kompetanse.

Kvalifikasjoner:

  • Sertifiserte Tig-sveisere.
  • Sertifiserte Orbitalmaskin sveisere
  • Sertifisert for Hardlodding
  • Lang erfaring innen lodding/sammenføyningsmetoder
  • Offshore sertifisert
  • Varmt arbeid sertifikat
  • LPG anlegg