Uttaksposter

Gascom leverer utaksposter for alle typer anlegg innen alle bransjer som benytter gass.

Vi har et bredt utvalg av utaksposter til alle applikasjoner, f.eks Laser, Ox\Ac, Propan, Sveisegass Spesialgasser og Medisinske gasser.
Som tilbehør tilbehør til utaksposten kan vi levere flammesperrer\tilbakeslagsikringer etc. Ta kontakt med din forespørsel.