HMS

Målsetting og kvalitet.

Gascom har lagt grunnlaget for vårt fremtidige HMS arbeid gjennom anskaffelsen av programmet IK-HMS og utarbeidelsen av dette internkontrollsystemet. Dette systemet vil være vårt verktøy for å bedre vår dokumentasjon og oppfølging rundt HMS arbeidet.

Vi har følgende målsetting for vårt HMS arbeid:

  • Vi skal ikke ha skader/ulykker.
  • Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet.
  • Vi skal ikke ha materielle skader.
  • Vi skal ha et godt arbeidsmiljø.

For å nå våre målsetninger skal vi til enhver tid revidere vårt arbeidsmiljø og våre HMS rutiner for å sikre at forholdene ligger best mulig til rette for å oppnå dette målet.