Vedlikeholdsavtale UiB

UiB har valgt Gascom som leverandør av vedlikeholdstjenester på gassanlegget i Bygg for Biologiske Basalfag.
Anlegget er et Spesialgassanlegg \ Medisinskgassanlegg med 5 forskjellige gasser.