ABB, Skien

Gascom har siden nyttår utført flere jobber for ABB, Skien. Det har i hovedsak dreid seg om ombygging av eksisterende anlegg for og øke kapasiteten på anlegget slik at produksjonen kan økes.