Medisinske gassanlegg

Gascom utfører følgende tjenester på medisinske gassanlegg:
 • Prosjektering / beregninger
 • Dokumentasjonsarbeid
 • Montasje
  • Komplette gassanlegg
  • Kompressor og luftbehandlingsanlegg
 • Ombygginger og oppgraderinger
 • Service iht. utstyrsleverandøranvisninger
  • Har sertifiseringer fra de mest brukte leverandørene i Skandinavia, kan derfor utføre komplett service selv om anlegg har komponenter fra flere leverandører.
 • Utarbeidelse av status rapporter på anlegg.
 • 3.parts kontroll av sertifisert "Besiktningsmann" iht. krav i SIS-HB 370