Gassdeteksjonssystem

Gascom kan tilby gassdeteksjonssytem for de fleste gasser til meget gunstige priser. Mulighet for automatisk nedstenging av gasstilførsel ved deteksjon. Alarmen har relèutganger for aktivering av lyd \ lys signal eller for oppkobling mot et eksisterende varslingssystem etc. Ta kontakt med Gascom for mere informasjon om produktene og for et uforpliktende tilbud.

Disse passer foreksempel meget godt der bruk av gass kan bidra til for høy eller lav oksygen konsentrasjon, eller for å detektere lekkasjer.
Eksempler:
  • CO2 og Nitrogen frysere
  • Tapping av cryogene gasser over i termoser
  • Bruk av gass til inertisering
  • Rom der man har utaksposter for gass, der lekkasjer og brukerfeil kan oppstå
  • Deteksjon av ukontrollerte utslipp i gassboder og andre rom der gass benyttes
Benyttes også som okysygen målere for å følge med på oksygen konsentrasjon steder der denne kan bli lav.

Ta kontakt for mer info.
Sensor
Sensor
Alarmpanel for 2 sensorer, 2 relè utganger
Alarmpanel for 2 sensorer, 2 relè utganger
Alarmpanel for skapmontasje for 32 Sensorer, 8 releè utganger
Alarmpanel for skapmontasje for 32 Sensorer, 8 releè utganger