Om oss

Gascom AS er et firma som har montasje og service av gassanlegg som sin kjernevirksomhet.

Gascom sine serviceingeniører har lang erfaring og bred kompetanse innen montasje og service av gassanlegg. Gascom sine serviceingeniører er til enhver tid oppdaterte på HMS, lover, forskrifter, retningslinjer osv.