Gascom Medical er avviklet pga. omstrukturering, alle aktiviteter tidligere utført av Gascom Medical utføres nå av Gascom AS.

Se mer info under fanen tjenester.